Překlady, tlumočení, doučování

Tabule

26.03.2011 09:30

 

RUSKY

ČESKY

ČESKY

RUSKY

Банка /bánka/

zavařovací sklenice

Banka

банк /bank/

Барак /barák/

starý dřevený dům

Barak

здание /zdánie/, дом /dom/

Бодать /badáť/

trkat

Bodat

жалить /žáliť/,

колоть /kalóť/,

тыкать /týkať/

Брат /brat/

bratr

Brat

брать /brať/

Важный /vážnyj/

důležitý

Vážný

основной /asnavnój/, серьёзный /ser´józnyj/

Варить /varíť/

vyvařovat (pouze jeden význam)

Vařit

готовить /gatóviť/

Весь мир /ves´ mir/

celý svět

Vesmír

вселенная /vselénaja/

Влажный /vlážnyj/

vlhký

Vlažný

тёплый /tjóplyj/

Вонь /voň/

smrad, zápach

Vůně

запах /zápach/

Воровать /varaváť/

krást

Varovat

предупреждать /predupreždáť/

Враг /vrag/

nepřítel

Vrah

убийца /ubíjca/

Вражда /vrážda/

nepřátelství

Vražda

убийство /ubíjstva/

Вымазать /výmazať/

zašpinit

Vymazat

вычеркнуть /výčerknuť/,

удалить /udalíť/

Гад  /gat/

plaz (málo kdy),

špatný člověk (hovorově)

Had

змея /změjá/,

хвост /chvost/,

очередь /óčereď/

Глаз /glas/

oko

Hlas

голос /gólas/

Горький /gór´kij/

hořký

Horký

горячий /garjáčij/

Гроб /grob/

rakev

Hrob

могила /magíla/

Грязь /grjaz´/

špína

Hráz

плотина /platína/

Халупа /chalúpa/

malý dům

Chalupa

дача /dáčja/

Друг /drug/

kamarád

Druh

сорт /sort/

Жена /žená/

manželka

Žena

женщина /žéňsčina/

Живот /život/

břicho

Život

жизнь /žizň/

Жизнь /žizň/

život

Žízeň

жажда /žážda/

Завод /zavód/

továrna (pouze jeden význam)

Závod

соревнование /sarevnavániě/

Заказ /zakás/

objednávka

Zákaz

запрет /zaprét/

Запах /zápach/

vůně

Zápach

вонь /voň/

Класс /klas/

třída

Klas

колос /kólas/

Комин /kamín/

krb

Komín

дымовая труба /dymavája trubá/

Корыто /korýto/

Koryto (pouze jeden vyznam)

Koryto

русло реки /rúslo rekí/, жёлоб /žólob/

Красный /krásnyj/

červený

Krásný

красивый /krasívyj/

Матка /mátka/

děloha

Matka

мама /máma/

Место /mě´sto/

místo

Město

город /górad/

Мрак /mrak/

tma

Mraky

тучи /túči/

Муж /muž/

manžel

Muž

мужчина /mužčína/

Награда /nagráda/

cena, vyznamenání

Náhrada

замена /zamě´na/

Невестка /něvě´stka/

snacha

Nevěstka

проститутка /prastitútka/

Неделя /nědě´ľa/

týden

Neděle

воскресение /voskrěsě´ňie/

Овощи /óvasči/

zelenina

Ovoce

фрукты /frúkty/

Олово /ólava/

cín

Olovo

свинец /svinéc/

Отравить /otravíť/

otrávit jedem (jenom jeden význam)

Otrávit

надоесть /nadajésť/,

наскучить /naskúčiť/

Пасть /pasť/

pusa u zvířat

Pást

ловушка /lavúška/

Пенал /penál/

pouzdro na tužky

Penále

пеня /penjá/

Питомец /pitóměc/

chovanec

Pitomec

болван /balván/, дурак /durák/

Платный /platny/

placený

Platný

дейсивительный /destvíteľny/

Плохой /plachój/

špatný

Plochý

плоский /plóskij/

Повесть /póvěsť/

novela, povídka

Pověst

репутация /riputácija/

Погода /pagóda/

počasí

Pohoda

спокойствие /spakójstvije/

Подводник /podvódnik/

potápěč

Podvodník

обманщик /obmánschik/

Позор /pazór/

hanba

Pozor